• Смерови

     • Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
     • Више
     • Техничар за обликовање графичких производа
     • Више
     • Техничар за графичку припрему
     • Више
     • Техничар графичке дораде
     • Више
     • Техничар мултимедије
     • Више
  • Документа потребна за упис

   • Сведочанства 

   • Извод из матичне књиге рођених

   •  Лекарско уверење

   • Образац за упис (добија се у школи)